Snabbt och enkelt DNA-test

Anonym, diskret och konfidentiell hantering

Featured on:

Att beställa ett DNA-test av oss är mycket enkelt – efter att du fyllt i formuläret och betalat via bankkonto eller kort så skickas provtagningskit till den adress du angivit. DNA-provet tar du själv med en bomullssticka (tops) på insidan av kinden. Vi garanterar din anonymitet under hela processen.

I DNA-provtagningskitet hittar du allt du behöver för att genomföra testet. Det innehåller instruktioner, bomullsstickor för provtagning, samtyckesformulär och ett föradresserat kuvert för att skicka in provet till oss.

DNA-prover tas från insidan av kinden med bomullsstickorna, som du sedan lägger i kuvert. Dina prover skall sedan tillsammans med ifylld samtyckesblankett skickas direkt till laboratoriet i det föradresserade, större kuvertet. Leverans av provtagningskit och sändning av prover är kostnadsfria och ingår i din beställning.


Ditt provtagningsresultat skickas inom 10 arbetsdagar till den e-postadress du angivit.

Resultatet av faderskapstestet är alltid 0% eller 99%. Om resultatet är 0%, så är det uteslutet att den testade personen är biologisk fader till barnet. Om testresultatet är 99%, så är sannolikheten att den testade personen är fader till barnet just 99%.

Resultaten av andra tester är inte lika specifika som faderskaps- eller moderskapstestet, på grund av komplexiteten i testerna. Till exempel syskontestet visar sannolikheten att de testade personerna är syskon.

Faderskapstest

Två personer (fader och barn) lämnar prov för faderskapstestet. Det rekommenderas att även moderns DNA-prov inkluderas i testet, men detta är valfritt. Genom att jämföra DNA-prover i laboratoriet avgörs om barnet och fadern är biologiskt släkt eller inte. Om du vill lägga till fler ämnen till testet, välj ett lämpligt alternativ när du beställer testet. Resultaten kommer att skickas till dig inom 10 arbetsdagar.

Faderskapstest
1810 kr
159 €
Faderskapstest & 2 barn
2824 kr
269 €
Faderskapstest & 3 barn
3874 kr
369 €
Faderskapstest & 4 barn
5213 kr
469 €
Faderskapstest & 5 barn
6324 kr
569 €
Faderskapstest & 6 barn
7436 kr
669 €

Moderskapstest

Två personer (mor och barn) lämnar prov för moderskapstestet. Genom att jämföra DNA-proverna i laboratoriet avgörs om barnet och modern är biologisk släkt eller inte. Om du vill lägga till fler ämnen till testet, välj lämpligt alternativ när du beställer testet. Resultaten kommer att skickas till dig inom 10 arbetsdagar.

Moderskapstest
1770 kr
159 €
Moderskapstest + 2 barn
2824 kr
269 €
Moderskapstest + 3 barn
3874 kr
369 €

Syskontest

Ett syskontest kan hjälpa till att bestämma sannolikheten för att två individer är helsyskon eller halvsyskon. Detta test är det enklaste sättet att fastställa släktskap när det inte går att få DNA-prover från en potentiell fader. Om möjligt, är det lämpligt att även inkludera modern i testet. Vi kan dock genomföra ett syskonidentifikationstest även om modern är otillgänglig. Kostnaden för syskonidentifikationstestet varierar beroende på om det även inkluderar mammans DNA-prov.

Syskontest
2824 kr
269 €
Syskontest + Moders DNA
3244 kr
309 €

Farföräldratest

Farföräldratestet visar omfattningen av trovärdigheten hos den biologiska kopplingen mellan mor- och farföräldrar och barnbarn. Detta gör det möjligt att fastställa relationerna mellan mor- och farföräldrar och barnbarn och att ta reda på det biologiska sambandet mellan dem. Farföräldratestet kan användas om det inte går att få fram DNA-material från barnets biologiska fader. Vi rekommenderar att testproverna även inkluderar moderns DNA-material, vilket möjliggör mer exakta testsvar. Om även moderns DNA-material lämnas in för testning, så ändras priset på morföräldrartestet.

Farföräldratest
2824 kr
269 €
Farföräldratest + Moders DNA
3244 kr
309 €

Hälsa

Åldersrelaterad makuladegeneration
89 €
Alzheimers sjukdom
89 €
Fertify
195 €
Genetiskt test av sömn
58 €
GeneWell®
195 €

Idrott

Test av idrottslig prestationsförmåga
89 €

Näringslära

Celiaki
89 €
Genetiskt test för viktkontroll
105 €
GutWell® Mikrobiomtest
145 €
Laktosintolerans
89 €

Kontakta oss!

Har du frågor om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss. Vi försöker att svara på frågor som skickas via e-post eller skickas in genom frågeformuläret inom två dagar. Om du redan har beställt ett DNA-test, kom ihåg att ange ditt ordernummer tillsammans med din ansökan.

Worldwide offices

Shopping Cart