DNA-testet är enkelt och snabbt

Helt konfidentiellt!

Featured on:

Att beställa ett faderskapstest är enkelt och snabbt. Du kan beställa DNA-provtagningssatsen på vår hemsida. Du kan betala med den angivna bankreferensen eller kreditkortet. I hemmet görs faderskapstestet genom att ta ett DNA-prov från insidan av kinden med bomullsstickor.

När du har betalat för beställningen kommer ett DNA-provtagningskit och alla nödvändiga instruktioner att skickas till den adress du anger. Vi garanterar din fullständiga anonymitet under hela utredningsprocessen.

I DNA-provtagningssatsen hittar du allt du behöver för att ta DNA-prov. Satsen innehåller instruktioner, bomullsstickor för provtagning, samtyckesformulär och adresserat kuvert för att skicka prover.

Att ta ett DNA-prov är ett snabbt och pålitligt förfarande. De nödvändiga DNA-proverna tas från insidan av kinden med bomullspinnar, som sedan läggs i speciella kuvert. DNA-prover ska tillsammans med ifylld samtyckesblankett skickas direkt till laboratoriet i provkuvertet. Leverans av satsen och sändning av prover är gratis.

Resultaten av testet beror på det beställda testet. Till exempel är resultatet av faderskapstestet alltid 0 % eller 99 %. Om testresultatet är 0 % ska sannolikheten att försökspersonen är biologisk far till barnet uteslutas. Om testresultatet är 99 % ska sannolikheten att den som testas är den biologiska pappan till barnet bekräftas.

Resultaten av andra tester, till exempel syskontestet, ger en sannolikhet att försökspersonerna är syskon. På grund av studiens komplexitet är resultaten av syskontestet inte lika specifika som de från andra familjemedlemmars DNA-tester, såsom resultaten av faderskapstester eller moderskapstester.

Resultatet av testet skickas senast inom 10 arbetsdagar till den e-postadress som du uppgett.

Faderskapstest

Två personer (far och barn) tas prov för faderskapstestet. Det rekommenderas att en mammas DNA-prov inkluderas i testet, men detta är valfritt. Genom att jämföra DNA-prover i laboratoriet avgörs om barnet och pappan är biologiskt släkt eller inte. Om du vill lägga till fler ämnen till testet, välj lämpligt alternativ när du beställer testet. Resultaten kommer att skickas till dig inom 10 arbetsdagar.

Faderskapstest
1810 kr
159 €
Faderskapstest & 2 barn
2824 kr
269 €
Faderskapstest & 3 barn
3874 kr
369 €
Faderskapstest & 4 barn
5213 kr
469 €
Faderskapstest & 5 barn
6324 kr
569 €
Faderskapstest & 6 barn
7436 kr
669 €

Moderskapstest

Två personer (mor och barn) tas i prov för moderskapstestet. Genom att jämföra DNA-prover i laboratoriet avgörs om barnet och mamman är biologiskt släkt eller inte. Om du vill lägga till fler ämnen till testet, välj lämpligt alternativ när du beställer testet. Resultaten kommer att skickas till dig inom 10 arbetsdagar.

Moderskapstest
1770 kr
159 €
Moderskapstest + 2 barn
2824 kr
269 €
Moderskapstest + 3 barn
3874 kr
369 €

Syskontest

Ett syskonförhållandetest kan hjälpa till att bestämma sannolikheten för att två individer är helt släkt eller halvbesläktade syskon. Detta test är det enklaste sättet att fastställa biologiska samband när det inte går att få DNA-prover från en potentiell far. Om möjligt är det lämpligt att inkludera mamman i testet. Vi kan även göra ett syskonidentifikationstest om mamman är otillgänglig. Kostnaden för syskonidentifikationstestet varierar om det även inkluderar mammans DNA-prov.

Syskontest
2824 kr
269 €
Syskontest + Mammas DNA
3244 kr
309 €

Farföräldratest

Farföräldrartestet visar omfattningen av trovärdigheten hos den biologiska kopplingen mellan mor- och farföräldrar och barnbarn. Detta gör det möjligt att fastställa relationerna mellan mor- och farföräldrar och barnbarn och att ta reda på det biologiska sambandet mellan dem. Farföräldrartestet kan användas om det inte går att få fram DNA-material från barnets biologiska pappa. Vi rekommenderar att testproverna även inkluderar moderns DNA-material, vilket möjliggör mer exakta testsvar. Om även mammas DNA-material lämnas in för testning, så ändras priset på morföräldrartestet.

Farföräldratest
2824 kr
269 €
Farföräldratest + Mammas DNA
3244 kr
309 €

Kontakta oss!

Har du frågor om DNA-testning kan du kontakta oss. Vi försöker svara på frågor som skickas via e-post eller skickas in genom att fylla i frågeformuläret inom två dagar. Om du redan har beställt ett DNA-test, kom ihåg att ange ditt ordernummer tillsammans med din ansökan.

Worldwide offices

Shopping Cart