Fertify®

Baserat på riskuppskattningen innehåller testresultaten personliga rekommendationer för reproduktiva alternativ, t.ex:

– rekommendationer för att förbättra den naturliga fertiliteten
– vilken typ av läkarundersökning och tester som behövs
– behovet av äggfrysning och fertilitetsbevarande åtgärder
– alternativ för assisterad befruktning (t.ex. IVF)

Kvinnlig fertilitet avgörs till stor del av reproduktivt åldrande, vilket i hög grad styrs av genetik. Hundratals DNA-varianter har identifierats som påverkar den kvinnliga reproduktiva livslängden – en tidsperiod då naturlig befruktning är möjlig. Även om klimakteriet vanligtvis anses vara slutpunkten för kvinnlig fertilitet, börjar fertiliteten minska 10-20 år före den faktiska klimakteriet, vilket orsakar svårigheter med befruktning och i mer extrema fall även åldersrelaterad infertilitet.

Genomsnittsåldern för klimakteriet är 50-51 år. En kvinna av tjugo upplever tidig menopaus (före 45 års ålder). En kvinna på 100 drabbas av för tidig menopaus (före 40 års ålder). Tidigt och för tidigt klimakterium är också förknippat med en ökad risk för åldersrelaterad infertilitet.

195 €
Shopping Cart