Test av idrottslig prestationsförmåga

Det är möjligt att undersöka en individs genetiska förutsättningar för aspekter av atletisk styrka, snabbhet och uthållighet. Detta genetiska test har utformats speciellt för den seriösa sportentusiasten för att studera två gener som är kopplade till atletisk prestation: ACE och ACTN3. ACE påverkar den kardiovaskulära prestationen och anpassningen till fysisk belastning, medan ACTN3 reglerar muskelprestationen.

Förutom genetiska faktorer beror en idrottares framgång på flera faktorer som näring, levnads- och träningsförhållanden samt psykologiska faktorer. Det är lättare att välja den lämpligaste sporten för dig, om du är medveten om dina ärftliga förutsättningar. De bästa resultaten uppnås av dem som inte bara har gynnsamma miljöförhållanden och tillräcklig motivation, utan också har den mest lämpliga genuppsättningen för den specifika sporten.

89 €
Shopping Cart