Instruktioner

Att äta, dricka, röka, borsta tänderna, tugga tuggummi eller använda andedräktsspray rekommenderas inte under minst 30 minuter innan du tar ett DNA-prov. Två separata DNA-prover tas från varje person.

1. Fyll i de obligatoriska informationsfälten på kuvertet

Innan du tar prover, se till att på kuvertet markera personen (pappa, barn, mamma) som testas. Fyll i alla obligatoriska informationsfält.

2. Ta DNA-prov med bomullspinnarna

Öppna förpackningen och tag försiktigt ut den sterila bomullspinnen. Släng inte förpackningen.

OBS! Rör inte den bomullsklädda delen av provstickan med händerna och placera dem inte på ett bord eller annan yta.

Öppna din mun, tryck bomullspinnen mot kindens insida, flytta pinnen upp och ner, vänster och höger. Försök att hålla bomullspinnen nära kindslemhinnan under hela proceduren. För att få tillräckligt med celler på bomullspinnen, skall du även rotera pinnenunder provtagningen. Upprepa samma procedur med båda bomullspinnarna. Använd en pinne för höger kind, och den andra för vänster kind.

3. Lägg bomullstussarna i originalförpackningen och sedan i ett papperskuvert

Efter att ha tagit munprovet med bomullspinnarna, placera dem i originalförpackningen och sedan i korrekt märkt papperskuvertet för proverna. När du tar prover med två bomullspinnar, lägg dem i ett papperskuvertet märkt med lämplig person (far, barn, mamma) och försegla det.

4. Utför steg 1–3 för varje person som skall testas

Följ instruktionerna ovan för att ta prover från varje person.

5. Fyll i och underteckna samtyckesformuläret “Medgivandedokument”.

Fyll i de obligatoriska fälten och underteckna formuläret “Medgivandedokument”.

6. När du skall skicka proverna till oss, placera alla kuvert som innehåller DNA-proverna och medgivandedokumentet i det föradresserade returkuvertet som medföljer DNA-testsatsen. Lämna kuvertet i närmsta brevlåda för utrikespost eller på ditt postkontor.

Shopping Cart