Laktosintolerans

Laktosintolerans är en utbredd ämnesomsättningssjukdom som beror på att man inte kan smälta laktos på grund av brist på laktasenzymet. De typiska symtomen på laktosintolerans (inaktivt laktasenzym) är buksmärtor, uppblåsthet, flatus, diarré och ibland illamående och kräkningar.

Krav på prover: Prov från buccalcell
Provtagningskitet skickas per post till den adress som anges i beställningen.

89 €
Shopping Cart