Vilka typer av DNA-prover är lämpliga för faderskapstestet?

Vi använder DNA-prov tagna med bomullspinne från munnen (kindens slemhinna).

Med bomullspinnar tas DNA-prover snabbt och enkelt. DNA-prover kan också tas från blod, men vi erbjuder för närvarande inte detta alternativ. Resultaten av både blod- och salivprover är alltid helt överensstämmande och lika tillförlitliga.

Finns det åldersbegränsningar för DNA-provtagning?

Det finns inga åldersbegränsningar. Människans DNA förändras inte under åren, så DNA-prov för ett barns faderskap kan tas omedelbart efter födseln.

Är DNA-prov tagna med bomullspinnar lika tillförlitliga som blodprover?

Ja. DNA-strukturen hos prover tagna med bomullspinnar och blodprover är helt identisk. Därför är resultatet av faderskapstestet detsamma för båda proverna. Prover tagna med bomullspinnar är ännu mer önskvärda eftersom om patienten nyligen har genomgått en blodtransfusion kan donator-DNA-strukturer också finnas i blodet.

Hur kan jag betala för DNA-testet?

Du kan betala för DNA-testet via banköverföring eller genom att betala med konto- eller kreditkort.

Är testresultaten från DNA TEST OÜ lämpliga att användas i domstol?

De faderskapstester vi erbjuder är utformade för att stilla din undran. Eftersom vi inte kan verifiera vem som testats, är resultaten av deras testning inte lämpliga för användning i rättstvister. DNA-prover tas av kunderna själva.

Vad ska jag göra om jag vill beställa ett faderskapstest?

För att beställa ett faderskapstest är det bara att besöka hemsidan, välja rätt test, betala för det och följa instruktionerna i testkitet som skickas till dig.

Kan ett faderskapstest genomföras utan moderns DNA?

Ja. Det rekommenderas att modern inkluderas i DNA-testet, men detta är inte obligatoriskt. Inkluderingen av mamman i DNA-faderskapstestet bidrar till att förenkla processen, eftersom det då utesluter hälften av barnets DNA-struktur och endast hälften av barnets DNA-struktur behöver jämföras med den potentiella faderns DNA-struktur. Att involvera modern i ett DNA-test ökar inte noggrannheten av resultaten av det testet. Om det undersökta barnet är minderårigt (dvs. under 18 år) måste dock båda föräldrarna ge sitt samtycke till utredningen.

Kräver ett faderskapstest ett domstolsbeslut?

Ett faderskapstest kräver inget domstolsbeslut.

Säkerställer ni fullständig konfidentialitet när de skickar in resultat?

Ja. Att säkerställa konfidentialitet är vår högsta prioritet och alla processer är organiserade så att laboratoriet upprätthåller fullständig kundsekretess.

När får jag resultaten?

DNA-provsvar skickas via e-post senast 10 arbetsdagar efter inkommet provkuvert.

Vad är ett faderskapstest?

Ett DNA-faderskapstest hjälper till att avgöra om en man är barnets biologiska far eller inte. Alla människor ärver den genetiska koden, eller DNA, från sina två biologiska föräldrar. Under DNA-testet jämförs barnets DNA-struktur med den potentiella faderns DNA-struktur. Detta avgör om barnet och föräldern är biologiskt släkt eller inte. Efter att proverna levererats till laboratoriet på Asper Biotech AS skapas en genetisk profil för varje försöksperson, och det kontrolleras att barnet har ärvt sitt DNA från den potentiella föräldern.

Är DNA-testerna korrekta?

Om resultatet är positivt garanterar Asper Biotech AS ett resultat med minst 99,9% noggrannhet. Om resultatet är negativt – 100,00% noggrannhet.

Hur kan jag se resultaten?

Du kommer att få testresultaten inom 10 arbetsdagar till din e-postadress.

Vid vilken ålder kan testet utföras på barn?

Barnets ålder för DNA-provtagning är inte viktig.

Hur vet jag om jag gör rätt när jag tar DNA-prov?

Testkitet vi skickar är mycket lätt att använda eftersom det innehåller nödvändiga instruktioner som beskriver hela provtagningsprocessen på ett konsekvent sätt. Det är viktigt att följa instruktionerna och att märka de prover som tagits ordentligt.

Hur upprätthåller man sekretessen för faderskapstestet?

Testkitet vi skickar kommer till dig i ett diskret, omärkt kuvert. Varken våra logotyper eller annat indikerar att brevet på något sätt är relaterat till DNA-tester. Eftersom sekretess är mycket viktigt för oss kommer testresultaten att skickas till den e-postadress du angett och inte via post.

Shopping Cart