Alzheimers sjukdom

Apolipoprotein E (ApoE) funktion är att transportera kolesterol och andra lipider i blodcirkulationen och centrala nervsystemet. Den mänskliga ApoE-genen existerar som tre polymorfa alleler –  ε2, ε3 och ε4.

Individer med genotypen ε4 återhämtar sig från hjärnskada mycket långsammare, har en ökad risk för postoperativa komplikationer i kognitiva funktioner och har också en mycket sämre generell prognos. ε4 genotypen är också associerad med en förhöjd risk för sen debut av Alzheimers sjukdom och kranskärlssjukdom.

Provkrav: Buckalt cellprov
Provinsamlingssatsen skickas med post till den adress som anges på beställningen.

89 €
Shopping Cart