Faderskapstest

Faderskapstest

Två personer (fader och barn) lämnar prov för faderskapstestet. Det rekommenderas att även moderns DNA-prov inkluderas i testet, men detta är valfritt. Genom att jämföra DNA-prover i laboratoriet avgörs om barnet och fadern är biologiskt släkt eller inte. Om du vill lägga till fler ämnen till testet, välj ett lämpligt alternativ när du beställer testet. Resultaten kommer att skickas till dig inom 10 arbetsdagar.

Faderskapstest
1810 kr
159 €
Faderskapstest & 2 barn
2824 kr
269 €
Faderskapstest & 3 barn
3874 kr
369 €
Faderskapstest & 4 barn
5213 kr
469 €
Faderskapstest & 5 barn
6324 kr
569 €
Faderskapstest & 6 barn
7436 kr
669 €

Faderskapstest

Ett faderskapstest hjälper till att avgöra om en man är barnets biologiska far. Alla människor ärver den genetiska koden, DNA, från sina biologiska föräldrar. Vid ett DNA-test jämförs barnets DNA-struktur med den potentiella faderns DNA-struktur. Detta avgör om barnet och den blivande fadern är biologiskt släkt. När ett barn föds kan dess faderskap enkelt fastställas med hjälp av ett DNA-faderskapstest, vars resultat naturligtvis kan förbli helt konfidentiellt.

Resultatet av DNA-testet är antingen ett avslag (den potentiella föräldern kan inte vara far till det berörda barnet) eller en bekräftelse (den potentiella föräldern är barnets biologiska far). Om resultatet av faderskapstestet är positivt garanterar vårt partnerlaboratorium, Asper Biotech AS, ett resultat med minst 99,9 % noggrannhet. Om resultatet är negativt – 100% noggrannhet.

Du kan beställa ett DNA-test här på vår hemsida. Testmaterialet kommer att skickas till dig på angiven adress med vanlig post eller till ett (konfidentiellt) paketombud. I alla fall garanterar vi dig fullständig sekretess. DNA-prover från minst två deltagare (far och barn) eller tre deltagare (far, barn och mor) tas för laboratorietestet. Tillägg av moderns DNA-prov rekommenderas, men krävs inte. DNA-proverna, tillsammans med det ifyllda samtyckesformuläret, skickas direkt till laboratoriet i ett föradresserat provkuvert. Leverans av testkitet och sändning av prover är kostnadsfritt. Provsvaren skickas senast inom 10 arbetsdagar till den e-postadress som du uppgett vid beställningen.

Shopping Cart